E-SHOP > PUBLIKACE Košík

Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí

ZDARMA

Redaktor: Kateřina Doležalová
Praha: NIPOS, 2011, 221 s., brož.

Praha 22.–23. září 2011, Sborník příspěvků

Popis

Kniha shrnuje příspěvky z meziresortního diskusního fóra pořádaného Ministerstvem kultury společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Obsahuje příspěvky:

  • domácích i zahraničních autorů, mezi nimi i přehled formálního a neformálního vzdělávání v ČR,
  • příklady dobré praxe z uměleckých oborů divadla, hudební výchovy, výtvarné výchovy, filmu, tance a tradiční lidové kultury,
  • dále edukační projekty kulturních institucí a občanských sdružení.

Součástí sborníku jsou výstupy ze dvou panelových diskusí i Závěry celého diskusního fóra, v příloze je zveřejněna Závěrečná zpráva OMC Pracovní skupiny pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém (Evropský program pro kulturu) a Soulský program: Cíle pro rozvoj umělecké výchovy (oficiální výstup z Druhé světové konference UNESCO o umělecké výchově v Soulu v r. 2010).