E-SHOP > PUBLIKACE Košík

Jan Holý: Jen Tam, Kde Chybuje Kdo…

10 

Skladba pro osmihlasý smíšený sbor a cappella

K vydání připravila: Zuzana Jandová
Praha: NIPOS 2023, 26 str., ISMN 979-0-706553-290

 

Popis

Skladba Jen Tam, Kde Chybuje Kdo… pro osmihlasý smíšený sbor a cappella získala v roce 2022 1. cenu ve skladatelské soutěži vypsané Kühnovým smíšený sborem v rámci projektu Platform for Singing, na který sbor získal podporu z fondů EHP a Norska 2014-2021 v rámci programu Kultura.

Poznámka autora: Skladba využívá verše Jiřího Kuběny ze sbírky Ráno Na Olympu (Dílo VII/1, Praha: Host, 2013, s. 51) a volně použité samohlásky a souhlásky. Provedení trvá přibližně 8 minut 30 sekund. Ve skladbě se vyskytují intonačně záměrně přibližné shluky not (clustery), kde je požadována přibližná intonace v rámci označeného rozsahu. 

Skladba vznikla z podnětu skladatelské soutěže PLATFORM FOR SINGING. Využívá v plné šíři bohatost dynamických poloh sboru a spolu se svéráznou barevností slov a hrou se zvukem dává pěveckým sborům příležitost představit své interpretační schopnosti a kvality posluchačům.

Zpěváci a sbormistři, máte příležitost si hrát se slovy, s hudbou a zvuky. Z počátku se, v této skladbě, slova jen tak rodí … a hudba se hledá. A později, když se verše a hudba spojí v melodii a sazbu, v dynamických polohách od pianissima až po fortissimo, přichází příležitost k využití i nehudebních zvuků . . . křik, šepot, hlukové clustery. V taktech 157 – 168 je vypracovaný „intonační šum“, který je výrazným, kontrastním prvkem s přímočarou sazbou a výraznou deklamací v následujících taktech. Od taktu 217 až do konce, podobný intonační šum, přechází plynule do rozpadu slov, rozpadu intonace … po šepot. Zpěváci a sbormistři, hrejte si.

 

Jan Holý