E-SHOP > PUBLIKACE Košík

Kurz praktické režie 1993–2023

ZDARMA

Autoři textů: Simona Bezoušková, Milan Strotzer, Jan Strejcovský, Radana Šimčíková, David Slížek, Petra Slížková, Martin Rumler, Pavel Tomášek a další absolventi Kurzu praktické režie

Autoři fotografií: Stanislav Aubrecht, Barbora Gréeová, Gabriela Kobesová, Roman Mařík, Ivo Mičkal, David Slížek, Milan Strotzer, Alexandr Szöllösz, Jiří Petrů, archiv Databáze českého amatérského divadla a soukromé archivy absolventů Kurzu praktické režie

Odpovědná redaktorka: Simona Bezoušková

1. vydání, Praha: NIPOS ve spolupráci s Kulturním centrem Rakovník, 2023, ISBN 978-80-7068-388-0

 

Popis

Almanach zaznamenává šest běhů dlouhodobého vzdělávacího projektu určeného režisérům amatérských divadelních souborů. Sleduje vývoj jeho koncepce a přínos pro jednotlivé absolventy i celkový význam pro obor. Nechybí ani bohatá obrazová příloha a rozhovory s hlavními lektory Kateřinou Fixovou a Milanem Schejbalem a tvůrcem koncepce kurzu Milanem Strotzerem. 


Publikace je neprodejná a nesmí být užita ke komerčním účelům, šíření publikace je možné pouze za účelem nekomerční propagace NIPOS.