Kurz praktické režie 1993–2023

ZDARMA

Autoři textů: Simona Bezoušková, Milan Strotzer, Jan Strejcovský, Radana Šimčíková, David Slížek, Petra Slížková, Martin Rumler, Pavel Tomášek a další absolventi Kurzu praktické režie

Autoři fotografií: Stanislav Aubrecht, Barbora Gréeová, Gabriela Kobesová, Roman Mařík, Ivo Mičkal, David Slížek, Milan Strotzer, Alexandr Szöllösz, Jiří Petrů, archiv Databáze českého amatérského divadla a soukromé archivy absolventů Kurzu praktické režie

Odpovědná redaktorka: Simona Bezoušková

1. vydání, Praha: NIPOS ve spolupráci s Kulturním centrem Rakovník, 2023, ISBN 978-80-7068-388-0

 

Čtěte více