E-SHOP > PUBLIKACE Košík

Miloš Orson Štědroň: Mitelei

10 

Třídílný cyklus pro smíšený sbor a klavír (a bicí nástroje ad libitum)

K vydání připravila: Zuzana Jandová
Praha: NIPOS 2023, 26 str., ISMN 979-0-706553-320

 

Popis

Skladba Mitelei byla věnována Kühnovu smíšenému sboru a její vydání bylo uskutečněno v rámci projektu Platform for Singing, na který sbor získal podporu z fondů EHP a Norska 2014-2021 v rámci programu Kultura.

Skladbu Mitelei pro smíšený sbor, klavír a bicí napsal autor v létě 2020 jako poctu svým třem ženám, totiž dcerám Lee a Tee a své ženě Evě. Je věnována Kühnovu smíšenému sboru, který ji také premiéroval. Zhruba sedmiminutová skladba má tři části a každá z nich je jakýmsi jejich osobním portrétem. V prvních dvou jsem se snažil hudebně co nejvíc vystihnout zcela rozdílné mentality svých dcer. Sbor je tu rozdělen na ženskou a mužskou část a spojí se až ve třetí části v jakousi apoteózu mateřství. Pokud jde o text, vycházel autor z prvních mluvených pokusů svých dcer, které jsem si zapisoval. Zpočátku šlo spíš o onomatopoické zvuky, ze kterých se ale postupně vytvářela rytmizovaná slova, většinou výrazné novotvary, například bučm báčm. Instrumentální složku tvoří klavír a bicí nástroje ad libitum, které autor kvůli logistice volil tak, aby se daly snadno přenášet. Skladba se může provádět i bez nich, jen s klavírem. Jde o bicí soupravu bez velkého bubnu (kopáku) a claves (dřívka). V prvních dvou částech klavír s bicími spíše podporují a doprovázejí sbor, zatímco ve třetí části se poněkud „utrhnou ze řetězu“. Klavír zde funguje jako samostatné pásmo, což v kontextu celku směřuje k volné bitonalitě. V závěru se všechny složky spojí a vytvoří mohutnou vrcholnou tečku.

 

Miloš ORSON Štědroň