E-SHOP > PUBLIKACE Košík

pam pam 1/2015

ZDARMA

Občasník scénického tance
Ročník IX., Praha: NIPOS, 2015

Kategorie:

Popis

Z obsahu

 • Jiří Lössl: Taneční studio Impuls Praha slaví čtyřicítku – ohlédnutí s Josefem Prouzou za čtyřicetiletou cestou tancem aneb Tanec je pro mě svobodný prostor k tvorbě.
 • Jarní rašení již nelze pozdržet. Krajinu dosud oddechující v hluboké zimní náruči opouštějí i jen náznaky ranních mrazíků a svěží zeleň naplňuje krajinu. Minulé, tlející, odevzdávající živiny půdě pro mladé, právě rašící… to je přítomná chvíle, stále se opakující koloběh přírody, stále se opakující koloběh života.
  • Vzpomínáme tak i na nedávno zesnulého Pavla Jurkoviče, kterému na jeho životní pouť byla dána darem mnohá nadání, a on o ně pečoval, bohatě je rozvíjel a šířil a odevzdal dál do krajiny života lidí. Osobní vzpomínku na něj přináší Libuše Kurková.
 • S květinou prostých jarních květin jdeme společně s vámi přát lednové Haně Zudová, únorové Drahušce Štěrbové a březnové Radaně Kodetové.
 • A u slavení ještě chvíli zůstaneme. Puls oslavil loni 35 let trvání a Impuls slaví letos 40 let od svého vzniku. Puls je z Opavy a založila jej Jana Vondálová v roce 1979. Impuls se řadí mezi pražské matadory scénického tance a založil jej Josef Prouza v roce 1975. Oba soubory pokračují ve své taneční dráze, oba zakladatelé předávají taneční štafetu… Vedle rozhovoru se zakladateli skupin se také dozvíte, co pro tanečníky v pražském Impulsu znamená „partneřina“, proč tančí muži, co jim tanec přinesl do života a co pro ně osobně znamenalo členství v souboru. Nechybí ani recenze jubilejního večera Impulsu v divadle Komedie z pera Zuzany Smugalové.
 • Tanec jako rodinné stříbro, tanec jako součást jejich bytí. Jana (matka) soubor založila, Eva (dcera) mu svým mládím vtiskuje dnešní tvář. Čím se ovlivňují, inspirují, co je těší i hněvá… a jak se to odráží v jejich pedagogické práci, o tom všem je rozhovor s Janou a Evou Vondálovými z TS Puls SVČ Opava.
 • V událostech nechybí ani recenze na premiéru autorské taneční inscenace AMORTALE inspirované básnickou sbírkou milostné poezie Miloše Horanského z pera Bohumíry Cveklové a Karoliny Kalinové.
 • V rubrice o uměleckém vzdělávání Ilona Rudelová přináší zprávu z Celostátního setkání učitelů tanečního oboru ZUŠ, kde vyučovaly Eva Blažíčková, Mirka Eliášová a Lenka Švandová.
 • Potřebná kvalifikace a možnosti vzdělávání tanečních pedagogů, které by odpovídaly současným legislativním normám ministerstva školství, jsou zřejmě Pandořinou skříňkou, kterou odvážně otevřela Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy. O dosavadním průběhu jednání/nejednání informuje Petra Endlerová.
 • Velká inventura Malé inventury 2015 je rekapitulací letošního ročníku festivalu s podtitulem Česká divadelní DNA, který představil nejvýraznější projekty na poli nového divadla. O své zážitky s tohoto festivalu se rozhodla podělit Zuzana Smugalová.
 • Elvíra Němečková představuje Stopy v písku. Projekt, k jehož realizaci jí vedla hlavní myšlenka: kolik osobností tahle země zrodila, na které bychom měli být hrdí, na které bychom neměli zapomínat. Právě těmto lidem, jejich vzpomínkám nebo vzpomínkám na ně je věnován cyklus besed a mnohdy i osobních setkání, aby ty jejich stopy vítr nezavál. Zde přináší krátkou rekapitulaci realizovaného, ale i připravovaného… a je skutečně na co se těšit.
 • Nechyběly ani drobničky od vás pro vás. Kalendárium tanečních akcí duben-září celé číslo uzavíraly.