E-SHOP > PUBLIKACE Košík

pam pam 2/2015

ZDARMA

Občasník scénického tance.
Ročník IX., Praha: NIPOS, 2015, 60 s., brož.

Kategorie:

Popis

Z obsahu

  • Bohumíra Cveklová: 32. Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2015
  • Soutěžní přehlídka žáků TO ZUŠ
  • 24. celostátní přehlídka dětských folklorních souborů, Jihlava
  • Stalo se dobrým zvykem v úvodu blahopřát. Tentokrát to bude přání trojí: Martině Hroudové gratulujeme k udělení Ceny ministerstva kultury, která oceňuje její výjimečnou celoživotní práci; Marii Novákové, Evě Vajsové a Vladimíře Strnadlové blahopřejeme k výročí životnímu a TO ZUŠ Tachov a Taxmen Krnov má výročí oborové, blahopřejeme tedy k výročí uměleckému.
  • Tématem tohoto čísla je Prostor pro rozmluvu – tedy Dialogy. Projekt pražského uskupení Nanohách, plzeňské NoTa a Velkého souboru ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, s jejichž tvůrci vedeme dialogy nad tím, co projekt účastníků přináší, bere i dává, co je jeho smyslem, co je výstupem takového uměleckého setkávání a kde se s nimi můžeme v Dialogu potkat.
  • Přehlídek nám letošní jaro připravilo přehršel. Vydáme se nejprve křížem krážem v textových i fotografických reportážích po přehlídkách krajských, a následně po přehlídkách celostátních: do Kutné Hory na přehlídku dětských skupin scénického tance, do Pardubic na soutěžní přehlídku žáků TO ZUŠ, do Jihlavy na přehlídku dětských folklorních souborů. V drobničkách od vás pro vás pak ještě najdete Zamyšlení nad okresními koly soutěže TO ZUŠ z pera Zuzany Smugalové.
  • Festivalů se rovněž urodilo a tanec rozhodně nestál v pozadí. Rubriku otevírá reportáž z dubnového jubilejního 20. Otevřeno, festivalu pantomimy a pohybového divadla v Kolíně; pokračuje květnovou 16. Národopisnou slavností v Kinského zahradě v Praze; navazuje červnovým 17. Tanambourrée 2015 aneb Stroj času, tedy otevřeným celostátním festivalem scénického tance ve Varnsdorfu a rubriku uzavírá v čase letním 85. Jiráskův Hronov, jako mezidruhová divadelní přehlídka, kde tanec nechyběl.
  • Od vás pro vás otiskujeme hned další dva příspěvky o Tanci Praha. Nejprve Zuzana Smugalová píše o letošním Tanci dětem a následně Lenka Jíšová o Tanci Praha v Plzni. Třetí příspěvek přináší písemné svědectví o výtvarně-literárně-hudebně-tanečním sympoziu v klášteře v Zásmukách nazvaném Dopisy nevinnému.
  • Kalendárium akcí září až listopad, Stopy v písku a Výzva k nově otevíranému studiu Taneční a pohybová výchova na HAMU v programu DVPP toto číslo uzavírá.