E-SHOP > PUBLIKACE Košík

Tanec jako záliba v regionech

ZDARMA

Tanec jako záliba v regionech: pestrobarevný svět scénického tance v českých zemích druhé poloviny 20. a počátku 21. století

Autoři: GREMLICOVÁ Dorota (ed) a LÖSSL, Jiří a NĚMEČKOVÁ, Elvíra
1. vydání, Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS, 2023. 

 

Kategorie: ,

Popis

Ojedinělá monografie je spolu s výstavou, ke které se pojí, dalším výstupem dlouhodobého výzkumného projektu Živá minulost scénického tance. Idea výstavy a doprovodného katalogu vycházela ze snahy vstoupit do zatím málo prozkoumaného světa scénického tance v regionech a pokusit se vytvořit obraz jeho mnohotvárné a pestrobarevné podoby spojené s lokálními podmínkami a kulturními specifiky. Představuje první příspěvek ke zmapování geneze a současné situace hnutí scénického tance u nás v regionální perspektivě a je východiskem pro další zamýšlený výzkum, který by měl naznačené otázky, úvahy a soudy dovést k ucelenému pochopení tohoto fenoménu jako specifického kulturního projevu s osobitými hodnotami a významy, komunikačním a socializačním potenciálem.

Publikace vznikla na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury.

Publikace je neprodejná a nesmí být užita ke komerčním účelům, šíření publikace je možné pouze za účelem nekomerční propagace NIPOS. V případě zájmu o tuto publikaci klikněte na „přidat do košíku“. Publikace bude přibalena k ostatním titulům, které objednáváte. Poštovné bude připočítáno i v případě, že objednáte tuto neprodejnou publikaci samostatně.