E-SHOP > PUBLIKACE Košík

Dobrovolnictví v kultuře a umění: staré otázky a nové výzvy

ZDARMA

Tuto neprodejnou publikaci lze šířit pouze jako celek pro potřeby informace a propagace.

Redakce: Útvar koncepcí a metodiky, NIPOS, Praha 2021, ISBN 978-80-7068-369-9

 

Skladem

Kategorie: ,

Popis

Ve dnech 13. – 14. října 2021 se konala konference Dobrovolnictví v kultuře a umění: staré otázky a nové výzvy.

Záměrem konference bylo shrnout, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech kultury (muzea a galerie, veřejné knihovnické a informační služby, scénická umění, kulturní dědictví).  Rovněž nás zajímalo, jak se aktuálně daří dobrovolnictví v kultuře napříč republikou. Jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna.

Cílem také bylo ukázat výhody dobrovolnictví těm, kteří se jím doposud nezabývali. Během dvou dnů byly představeny inspirativní projekty, příklady dobré praxe a aktivity regionálních dobrovolnických center v ČR v oblasti kultury.

Konferenci pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci s Národní asociací dobrovolnictví, z. s.; Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.; Institutem umění – Divadelní ústav, Kanceláří Kreativní Evropa Kultura.

Konference se uskutečnila pod záštitou ministra kultury pana PhDr. Lubomíra Zaorálka.

Tuto neprodejnou publikaci lze šířit pouze jako celek pro potřeby informace a propagace. V případě zájmu o tuto publikaci v tištěné podobě klikněte na „přidat do košíku“. Publikace bude přibalena k ostatním titulům, které objednáváte. Poštovné bude připočítáno i v případě, že objednáte tuto neprodejnou publikaci samostatně.