E-SHOP > PUBLIKACE Košík

Doris Claudia Mandel: Musica artium optima est

15 

Skladba pro čtyřhlasý dětský nebo dívčí sbor a cappella

K vydání připravila: Zuzana Jandová
Praha: NIPOS 2022, 8 str., ISMN 979-0-706553-17-7. (Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum, sv. 13) 

 

Popis

Skladba pro čtyřhlasý dětský nebo dívčí sbor a cappella na anonymní latinský text.

Čtyřhlasý madrigal pro ženský nebo dívčí sbor Musica artium optima est zkomponovala Mandel v roce 2021. Využila texty anonymních latinských přísloví, která složila dohromady s poselstvím „hudba je nejkrásnější ze všech umění“, hudebně je skladba založena na střídání homofonních a polyfonních pasáží propojených radostným popěvkem. 

Vítězná skladba IX. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum. Kategorie A3 (děti do 18 let).


O autorce:

Doris Claudia Mandel (* 1951) se narodila v saském Merseburgu jako Rüdiger Dirk Mandel. Po maturitě na střední škole a vyučení v chemickém oboru pracovala v chemickém průmyslu. V letech 1971–1975 studovala německý jazyk a hudbu na pedagogické fakultě univerzity v Halle. Od roku 1979 působí jako nezávislá spisovatelka a novinářka, věnuje se také komponování a sbormistrovské činnosti. Po politickém převratu v roce 1989 založila týdeník Merseburger Anzeiger a vydavatelství. V letech 1994–1997 působila v Künstlerhaus v Halle jako vedoucí pro styk s veřejností. Byla držitelkou několika literárních stipendií a uměleckých rezidencí, v letech 2002–2003 byla rezidenční spisovatelkou v Halle, v roce 2004 získala stipendium spolkové země Sasko-Anhaltsko v Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf a v roce 2008 stipendium Sasko-Anhaltsko umělecké nadace. Roku 2013 se stala zakládající členkou sdružení německých spisovatelů Kulturwerk deutscher Schriftsteller Sachsen-Anhalt, je také členkou Asociace německých spisovatelů. V současné době žije v Halle a je v penzi.

Důležitou součástí života autorky je také sborový zpěv. Deset let působila jako zpěvačka v souboru Hallenser Madrigalisten a v letech 1980–2001 byla uměleckou vedoucí sboru Kammerchor Leuna (s nedobrovolnou pauzou v roce 1989, kdy se potýkala se zákazem činnosti). Mandel propojila své literární a hudební činnosti v tvorbě textů k hudebním dílům a libret, spolupracovala s mnoha německými skladateli jako například s Horstem Irrg  angem, Karl-Ottomarem Treibmannem či Hans-Jürgenem Wenzelem. Zabývala se také přebásňováním textů do němčiny, především pro řeckého skladatele Mikise Theodorakise (například německojazyčná verze skladby To Axion Esti).

Jako skladatelka píše Mandel především pro pěvecké sbory. Kromě úprav lidových písní, které byly vydány mimo jiné v Deutscher Verlag für Musik, se zaměřuje především na písňové a hudebně literární cykly (například Über allen Gipfeln ist Ruh… z roku 1999). V roce 1978 získala za sborovou tvorbu společně se skladatelem Horstem Irrgangem cenu německého Ministerstva kultury. Z nejvýznamnějších kompozic jmenujme například cyklus pro tříhlasý smíšený sbor a cappella Es ist ein frohes Gehen (1981), cyklus pro tří až pětihlasý smíšený sbor a cappella Grüenet der walt allenthalben (1986) nebo Vier Limericks pro smíšený vokální kvartet a klavír (2021).

 

Další informace

Autor