E-SHOP > PUBLIKACE KoŇ°√≠k

Dramatick√° v√Ĺchova Soni Pavelkov√©

150 

Autor:¬†SoŇąa Pavelkov√°
Sestavila: Eva Machková
Odpovńõdn√Ĺ redaktor:¬†Jaroslav Provazn√≠k
1. vydání, Praha: NIPOS, 2019, 158 str.

Publikace zpŇô√≠stupŇąuj√≠c√≠ metodiku jedn√© ze zakladatelsk√Ĺch osobnost√≠ modern√≠ ńćesk√© dramatick√© v√Ĺchovy.

 

Skladem

Katalogov√© ńć√≠slo: K-1117 Kategorie: ,

Popis

J√°drem knihy je publikace¬†Dramatick√° v√Ĺchova, recept√°Ňô cvińćen√≠, her a n√°mńõtŇĮ k¬†improvizac√≠m, kter√Ĺ SoŇąa Pavelkov√° pŇôipravila na zańć√°tku 80. let jako uńćebn√≠ text pro vedouc√≠ dńõtsk√Ĺch divadeln√≠ch souborŇĮ a √ļńćastn√≠ky semin√°ŇôŇĮ dramatick√© v√Ĺchovy z cel√© republiky. Kniha prov√°z√≠ ńćten√°Ňôe n√°zory Soni Pavelkov√© na metodiku dramatick√© v√Ĺchovy, na jej√≠ souvislosti s¬†hereckou v√Ĺchovou, na dńõtsk√Ĺ pŇôednes a cesty k¬†umńõleck√©mu pŇôednesu a na divadlo hran√© dńõtmi. Metodick√© texty, publikovan√© v dnes uŇĺ prakticky nedostupn√Ĺch materi√°lech a sborn√≠c√≠ch, uspoŇô√°dala a komentuje Eva Machkov√°, kter√° tak√© napsala √ļvodn√≠ staŇ• o principech pr√°ce Soni Pavelkov√©.

Z obsahu:

  • Dramatick√° v√Ĺchova
  • Pr√°ce se starŇ°√≠mi zańć√°teńćn√≠ky
  • Kolektivn√≠ pr√°ce s pŇôednaŇ°eńćem
  • Technick√° v√Ĺbava pŇôednaŇ°eńće
  • √ökoly dramatick√© v√Ĺchovy
  • Pravidla dramatick√© hry
  • SoŇąa Pavelkov√° a dńõtsk√© divadlo

Knihu uzav√≠r√° sc√©n√°Ňô legend√°rn√≠ inscenace Soni Pavelkov√©¬†StŇôepinky, kter√° patŇô√≠ k nejvńõtŇ°√≠m pońćinŇĮm modern√≠ho divadla hran√©ho dńõtmi.