E-SHOP > PUBLIKACE Košík

Kroniky obcí

ZDARMA

Autor: Tomáš Hromádka 3. upr. vyd., Praha: NIPOS, 2014, 63 s. (978-807068-280-7), brož.

Popis

Publikace je souhrnem informací, rad a tipů pro kronikáře, jak postupovat při vedení kroniky. Třetí (upravené) vydání reaguje na legislativní změny, ke kterým došlo od I. vydání (2004), a změny způsobené vývojem informačních technologií.