E-SHOP > PUBLIKACE Košík

Marek Cimbál: Das Knie

10 

Skladba pro smíšený sbor a cappella

K vydání připravila: Zuzana Jandová
Praha: NIPOS 2023, 8 str., ISMN 979-0-706553-313

 

Popis

Skladba Das Knie pro smíšený sbor a cappella získala v roce 2022 3. cenu ve skladatelské soutěži vypsané Kühnovým smíšený sborem v rámci projektu Platform for Singing, na který sbor získal podporu z fondů EHP a Norska 2014-2021 v rámci programu Kultura.

Skladba zhudebňuje stejnojmennou báseň Christiana Morgensterna (18711914) ze sbírky Šibeniční písně. Básník, považovaný za zakladatele nonsensové poezie, si v textu pohrává s jazykem i významy. Hudební zpracování sleduje rozvržení textu, po lyrické první sloce přinášející s jistou vážností text o koleni, následuje kontrastní druhá sloka v hybnějším tempu s využitím tečkovaných rytmů a jednoduché polyfonie, které napovídají o autorově inspiraci v renesančním skladateli Clémentu Janequinovi, autorovi slavných madrigalů napodobujících mimo jiné zvuky přírody. Třetí sloka je textově i hudebně spřízněna s první částí – nyní už ale s novým významem: koleno je to jediné, co zbylo z mrtvého vojáka.

Zuzana Jandová