E-SHOP > PUBLIKACE Košík

Návštěvnost muzeí a galerií v krajích ČR

ZDARMA

Pouze v elektronické podobě.

Popis

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) zabezpečuje z pověření Ministerstva kultury České republiky státní statistickou službu za oblast kultury na základě zákona čís. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci této statistiky sleduje NIPOS – útvar Centrum informací a statistik kultury – také údaje o muzeích, památnících a galeriích včetně jejich poboček na území České republiky. Za pobočku se považují ty detašované části muzea nebo galerie, které jsou mimo sídlo muzea nebo galerie a tvoří s vykazujícím subjektem organizační složku. Památníkem se rozumí místnost, ve které je instalována expozice nebo výstava. V případě galerií jsou statisticky šetřeny ty, které vlastní sbírkové předměty, tzv. muzea výtvarných umění, nikoliv galerie prodejní. Zřizovateli uváděných subjektů jsou orgány státní správy, kraje, obce a města, spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a podnikatelé. Údaje o návštěvnosti jsou převzaty ze statistického výkazu Kult (MK) 14 – 01. Jsou uvedena data pouze těch subjektů, které daly souhlas se zveřejněním.

Návštěvnost muzeí a galerií v krajích ČR zdarma ke stažení ZDE