E-SHOP > PUBLIKACE Košík

Sborník z konference Active Ageing jako výzva pro kulturu v ČR II.

ZDARMA

Tuto neprodejnou publikaci lze šířit pouze jako celek pro potřeby informace a propagace.

NIPOS, Praha 2022

Kategorie: ,

Popis

Senioři tvoří v ČR zhruba 20 % populace a tento podíl se bude dále zvyšovat. Tato demografická proměna zásadně ovlivní všechny sféry života, kulturu nevyjímaje. Jak by na tuto skutečnost měla reagovat veřejná správa a neziskový sektor? A co každý z nás osobně může v této oblasti udělat? Jak stárnout aktivně a tím předcházet negativním vlivům, které stárnutí provází? Těmito otázkami se zabývali účastníci mezinárodní konference Active Ageing jako výzva pro kulturu v ČR (II.), která se konala ve dnech 5. – 6. října 2022 (Praha – Kongresové centrum Vavruška). Pořadatelem bylo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Akce se konala pod záštitou Ministerstva kultury.

Cílem konference bylo představit problematiku aktivního stárnutí z několika zorných úhlů a zdůraznit roli kultury jako významného faktoru v procesu aktivního stárnutí. Konference představila celé spektrum projektů a přístupů, a to jak z ČR, tak inspirace ze zahraničí. Přinesla aktuální metodické inspirace a zhodnocení stavu vývoje situace od r. 2016, kdy NIPOS zorganizoval 1. konferenci na toto téma.

Účastníkům konference byly rovněž představeny příklady dobré praxe, které vyzdvihly přínos veřejné správy, neziskového sektoru a kulturních institucí pro aktivní stárnutí. Na konferenci zazněly příspěvky z Belgie, Německa a Velké Británie.

Sborník příspěvků z konference obsahuje všechny přednesené příspěvky a dále závěry a doporučení, které vzešly z této konference. Publikace je dvojjazyčná (česko-anglická).

Tuto neprodejnou publikaci lze šířit pouze jako celek pro potřeby informace a propagace. V případě zájmu o tuto publikaci v tištěné podobě klikněte na „přidat do košíku“. Publikace bude přibalena k ostatním titulům, které objednáváte. Poštovné bude připočítáno i v případě, že objednáte tuto neprodejnou publikaci samostatně.